J. Cortina seti

Wiki The-West TR sitesinden
Gezintiye git
J. Cortina seti0
0
0
0
Item empty rarm.png
Item empty larm.png
0
0
Item empty animal.png
Item empty yield.png
J. Cortina kıyafet seti
2 eşya
Strength.png
+0.02
Güç 
Mobility.png
+0.01
Hareket 
Dexterity.png
+0.02
Beceri 
Charisma.png
+0.01
Karizma 
Health.png
+0.4
Hayat puanı 
Skill Dodge.png
+0.3
Savulma 
Trapping.png
+0.4
Tuzak kurma 
Leadership.png
+0.2
Yönetmek 
Set Fb defense.png
+1
Savunma(Kale savaşı ve macera bonusu)
Resistance.png
+10
Direnme (Kale savaşı bonusu)
3 eşya
Strength.png
+0.04
Güç 
Mobility.png
+0.02
Hareket 
Dexterity.png
+0.04
Beceri 
Charisma.png
+0.02
Karizma 
Health.png
+0.6
Hayat puanı 
Skill Dodge.png
+0.5
Savulma 
Trapping.png
+0.6
Tuzak kurma 
Leadership.png
+0.4
Yönetmek 
Set Fb defense.png
+2
Savunma(Kale savaşı ve macera bonusu)
Resistance.png
+20
Direnme (Kale savaşı bonusu)
4 eşya
Strength.png
+0.06
Güç 
Mobility.png
+0.04
Hareket 
Dexterity.png
+0.06
Beceri 
Charisma.png
+0.04
Karizma 
Health.png
+0.8
Hayat puanı 
Skill Dodge.png
+0.7
Savulma 
Trapping.png
+0.8
Tuzak kurma 
Leadership.png
+0.6
Yönetmek 
Set Fb defense.png
+3
Savunma(Kale savaşı ve macera bonusu)
Resistance.png
+30
Direnme (Kale savaşı bonusu)
5 eşya
Strength.png
+0.08
Güç 
Mobility.png
+0.06
Hareket 
Dexterity.png
+0.08
Beceri 
Charisma.png
+0.06
Karizma 
Health.png
+1
Hayat puanı 
Skill Dodge.png
+0.9
Savulma 
Trapping.png
+1
Tuzak kurma 
Leadership.png
+0.8
Yönetmek 
Set Fb defense.png
+4
Savunma(Kale savaşı ve macera bonusu)
Resistance.png
+40
Direnme (Kale savaşı bonusu)
6 eşya
Strength.png
+0.1
Güç 
Mobility.png
+0.08
Hareket 
Dexterity.png
+0.1
Beceri 
Charisma.png
+0.08
Karizma 
Health.png
+1.15
Hayat puanı 
Skill Dodge.png
+1
Savulma 
Trapping.png
+1.15
Tuzak kurma 
Leadership.png
+0.9
Yönetmek 
Set Fb defense.png
+5
Savunma(Kale savaşı ve macera bonusu)
Resistance.png
+50
Direnme (Kale savaşı bonusu)


Switch weapons icon.png
Item empty neck.png
Item empty head.png
Item empty body.png
Item empty pants.png
0
0
0
Item empty belt.png
Item empty foot.png
Item empty animal.png
Item empty yield.png
Item empty neck.png
Item empty head.png
Item empty body.png
Item empty pants.png
Item empty rarm.png
Item empty larm.png
Item empty belt.png
Item empty foot.png
0
0


J. Cortina silah seti
2 eşya
Strength.png
+0.07
Güç 
Mobility.png
+0.07
Hareket 
Dexterity.png
+0.07
Beceri 
Charisma.png
+0.07
Karizma 
Health.png
+0.65
Hayat puanı 
Skill Dodge.png
+0.5
Savulma 
Trapping.png
+0.55
Tuzak kurma 
Leadership.png
+0.2
Yönetmek 
Set Fb defense.png
+5
Savunma(Kale savaşı ve macera bonusu)
Resistance.png
+50
Direnme (Kale savaşı bonusu)
J. Cortina'nın atı ve eyeri
2 eşya
Strength.png
+0.04
Güç 
Dexterity.png
+0.04
Beceri 
Charisma.png
+0.04
Karizma 
Health.png
+0.51
Hayat puanı 
Skill Dodge.png
+0.41
Savulma 
Trapping.png
+0.41
Tuzak kurma 
Leadership.png
+0.41
Yönetmek 
Set Fb defense.png
+2.5
Savunma(Kale savaşı ve macera bonusu)
Resistance.png
+45
Direnme (Kale savaşı bonusu)