Geçit Töreni seti

Wiki The-West TR sitesinden
Gezintiye git
Geçit Töreni setiSwitch weapons icon.png


Geçit Töreni seti
2 eşya
Strength.png
+0.01
Güç 
Mobility.png
+0.01
Hareket 
Dexterity.png
+0.01
Beceri 
Charisma.png
+0.01
Karizma 
Stamina.png
+0.05
Sebat 
Hbr.png
+0.05
Ata binme 
Skill Dodge.png
+0.05
Savulma 
Skill Aim.png
+0.05
Nişan 
Skill Tactic.png
+0.05
Taktik 
Skill Trading.png
+0.05
Ticaret 
AnimalInstinct.png
+0.05
Hayvan bilgisi 
Skill Appearance.png
+0.05
Görünüm 
3 eşya
Strength.png
+0.02
Güç 
Mobility.png
+0.02
Hareket 
Dexterity.png
+0.02
Beceri 
Charisma.png
+0.02
Karizma 
Stamina.png
+0.1
Sebat 
Hbr.png
+0.1
Ata binme 
Skill Dodge.png
+0.1
Savulma 
Skill Aim.png
+0.1
Nişan 
Skill Tactic.png
+0.1
Taktik 
Skill Trading.png
+0.1
Ticaret 
AnimalInstinct.png
+0.1
Hayvan bilgisi 
Skill Appearance.png
+0.1
Görünüm 
4 eşya
Strength.png
+0.03
Güç 
Mobility.png
+0.03
Hareket 
Dexterity.png
+0.03
Beceri 
Charisma.png
+0.03
Karizma 
Stamina.png
+0.15
Sebat 
Hbr.png
+0.15
Ata binme 
Skill Dodge.png
+0.15
Savulma 
Skill Aim.png
+0.15
Nişan 
Skill Tactic.png
+0.15
Taktik 
Skill Trading.png
+0.15
Ticaret 
AnimalInstinct.png
+0.15
Hayvan bilgisi 
Skill Appearance.png
+0.15
Görünüm 
5 eşya
Strength.png
+0.04
Güç 
Mobility.png
+0.04
Hareket 
Dexterity.png
+0.04
Beceri 
Charisma.png
+0.04
Karizma 
Stamina.png
+0.2
Sebat 
Hbr.png
+0.2
Ata binme 
Skill Dodge.png
+0.2
Savulma 
Skill Aim.png
+0.2
Nişan 
Skill Tactic.png
+0.2
Taktik 
Skill Trading.png
+0.2
Ticaret 
AnimalInstinct.png
+0.2
Hayvan bilgisi 
Skill Appearance.png
+0.2
Görünüm 
6 eşya
Strength.png
+0.05
Güç 
Mobility.png
+0.05
Hareket 
Dexterity.png
+0.05
Beceri 
Charisma.png
+0.05
Karizma 
Stamina.png
+0.25
Sebat 
Hbr.png
+0.25
Ata binme 
Skill Dodge.png
+0.25
Savulma 
Skill Aim.png
+0.25
Nişan 
Skill Tactic.png
+0.25
Taktik 
Skill Trading.png
+0.25
Ticaret 
AnimalInstinct.png
+0.25
Hayvan bilgisi 
Skill Appearance.png
+0.25
Görünüm 
7 eşya
Strength.png
+0.06
Güç 
Mobility.png
+0.06
Hareket 
Dexterity.png
+0.06
Beceri 
Charisma.png
+0.06
Karizma 
Stamina.png
+0.3
Sebat 
Hbr.png
+0.3
Ata binme 
Skill Dodge.png
+0.3
Savulma 
Skill Aim.png
+0.3
Nişan 
Skill Tactic.png
+0.3
Taktik 
Skill Trading.png
+0.3
Ticaret 
AnimalInstinct.png
+0.3
Hayvan bilgisi 
Skill Appearance.png
+0.3
Görünüm 
8 eşya
Strength.png
+0.07
Güç 
Mobility.png
+0.07
Hareket 
Dexterity.png
+0.07
Beceri 
Charisma.png
+0.07
Karizma 
Stamina.png
+0.35
Sebat 
Hbr.png
+0.35
Ata binme 
Skill Dodge.png
+0.35
Savulma 
Skill Aim.png
+0.35
Nişan 
Skill Tactic.png
+0.35
Taktik 
Skill Trading.png
+0.35
Ticaret 
AnimalInstinct.png
+0.35
Hayvan bilgisi 
Skill Appearance.png
+0.35
Görünüm 
9 eşya
Strength.png
+0.08
Güç 
Mobility.png
+0.08
Hareket 
Dexterity.png
+0.08
Beceri 
Charisma.png
+0.08
Karizma 
Stamina.png
+0.4
Sebat 
Hbr.png
+0.4
Ata binme 
Skill Dodge.png
+0.4
Savulma 
Skill Aim.png
+0.4
Nişan 
Skill Tactic.png
+0.4
Taktik 
Skill Trading.png
+0.4
Ticaret 
AnimalInstinct.png
+0.4
Hayvan bilgisi 
Skill Appearance.png
+0.4
Görünüm 
10 eşya
Strength.png
+0.08
Güç 
Mobility.png
+0.08
Hareket 
Dexterity.png
+0.08
Beceri 
Charisma.png
+0.08
Karizma 
Stamina.png
+0.4
Sebat 
Hbr.png
+0.4
Ata binme 
Skill Dodge.png
+0.4
Savulma 
Skill Aim.png
+0.4
Nişan 
Skill Tactic.png
+0.4
Taktik 
Skill Trading.png
+0.4
Ticaret 
AnimalInstinct.png
+0.4
Hayvan bilgisi 
Skill Appearance.png
+0.4
Görünüm 
Set xp.png
+20%
Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından daha fazla tecrübe (%)