Ah Romeo ah seti

Wiki The-West TR sitesinden
Gezintiye git
Ah Romeo ahSwitch weapons icon.png
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


Ah Romeo ah
2 eşya
Strength.png
+0.01
Güç 
Mobility.png
+0.01
Hareket 
Dexterity.png
+0.01
Beceri 
Charisma.png
+0.01
Karizma 
Stamina.png
+0.03
Sebat 
Hbr.png
+0.03
Ata binme 
Hiding.png
+0.03
Saklanma 
Fms.png
+0.03
El çabukluğu 
Skill Tactic.png
+0.03
Taktik 
3 eşya
Strength.png
+0.02
Güç 
Mobility.png
+0.02
Hareket 
Dexterity.png
+0.02
Beceri 
Charisma.png
+0.02
Karizma 
Stamina.png
+0.06
Sebat 
Hbr.png
+0.06
Ata binme 
Hiding.png
+0.06
Saklanma 
Fms.png
+0.06
El çabukluğu 
Skill Tactic.png
+0.06
Taktik 
4 eşya
Strength.png
+0.04
Güç 
Mobility.png
+0.04
Hareket 
Dexterity.png
+0.04
Beceri 
Charisma.png
+0.04
Karizma 
Stamina.png
+0.1
Sebat 
Hbr.png
+0.1
Ata binme 
Hiding.png
+0.1
Saklanma 
Fms.png
+0.1
El çabukluğu 
Skill Tactic.png
+0.1
Taktik 
5 eşya
Strength.png
+0.06
Güç 
Mobility.png
+0.06
Hareket 
Dexterity.png
+0.06
Beceri 
Charisma.png
+0.06
Karizma 
Stamina.png
+0.14
Sebat 
Hbr.png
+0.14
Ata binme 
Hiding.png
+0.14
Saklanma 
Fms.png
+0.14
El çabukluğu 
Skill Tactic.png
+0.14
Taktik 
6 eşya
Strength.png
+0.08
Güç 
Mobility.png
+0.08
Hareket 
Dexterity.png
+0.08
Beceri 
Charisma.png
+0.08
Karizma 
Stamina.png
+0.18
Sebat 
Hbr.png
+0.18
Ata binme 
Hiding.png
+0.18
Saklanma 
Fms.png
+0.18
El çabukluğu 
Skill Tactic.png
+0.18
Taktik 
7 eşya
Strength.png
+0.1
Güç 
Mobility.png
+0.1
Hareket 
Dexterity.png
+0.1
Beceri 
Charisma.png
+0.1
Karizma 
Stamina.png
+0.23
Sebat 
Hbr.png
+0.23
Ata binme 
Hiding.png
+0.23
Saklanma 
Fms.png
+0.23
El çabukluğu 
Skill Tactic.png
+0.23
Taktik 
8 eşya
Strength.png
+0.12
Güç 
Mobility.png
+0.12
Hareket 
Dexterity.png
+0.12
Beceri 
Charisma.png
+0.12
Karizma 
Stamina.png
+0.28
Sebat 
Hbr.png
+0.28
Ata binme 
Hiding.png
+0.28
Saklanma 
Fms.png
+0.28
El çabukluğu 
Skill Tactic.png
+0.28
Taktik 
9 eşya
Strength.png
+0.14
Güç 
Mobility.png
+0.14
Hareket 
Dexterity.png
+0.14
Beceri 
Charisma.png
+0.14
Karizma 
Stamina.png
+0.33
Sebat 
Hbr.png
+0.33
Ata binme 
Hiding.png
+0.33
Saklanma 
Fms.png
+0.33
El çabukluğu 
Skill Tactic.png
+0.33
Taktik 
10 eşya
Strength.png
+0.18
Güç 
Mobility.png
+0.18
Hareket 
Dexterity.png
+0.18
Beceri 
Charisma.png
+0.18
Karizma 
Stamina.png
+0.4
Sebat 
Hbr.png
+0.4
Ata binme 
Hiding.png
+0.4
Saklanma 
Fms.png
+0.4
El çabukluğu 
Skill Tactic.png
+0.4
Taktik 
Set luck.png
+10%
Şans
Set xp.png
+20%
Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından daha fazla tecrübe (%)