Wiki The-West TR sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Yarışma Hüküm ve Koşulları / Oyun Forumu

Madde 1 Yarışma organizatörü

Yarışmanın organizatörü münhasıran InnoGames GmbH'dir (“InnoGames”) ve Friesenstraße 13, 20097 Hamburg, Almanya adresinde mukimdir. Sicil mahkemesi: Amtsgericht Hamburg, sicil numarası: HRB 108973.

Madde 2 Katılım için uygunluk

 1. Yarışmaya katılım hakkı, yalnızca halihazırda bir İnternet bağlantısına sahip olan ve Yarışmanın gerekliliklerine bağlı olarak, Yarışmaya katılım niyetinin beyanı olarak yorumlanabilecek bir eylemde bulunan ve Madde 2'de (5) açıklandığı üzere Katılım süresi içerisinde katılım için belirlenen gereklilikleri karşılayan kişilere ("Katılımcı") mahsustur (Kanada, Küba, İran, Suriye, Kuzey Kore, Brezilya, İtalya, Myanmar (eski adıyla Burma) ve Sudan'daki Quebec eyaleti sakinleri ve Yarışma'nın herhangi bir ilgili mevzuat tarafından yasaklandığı diğer yargı yetki alanları hariç).
 2. 18 yaşından küçükler katılamaz. 18 yaşından küçüklere ödül verilmez. InnoGames'in talebi üzerine, katılımcının yaşı hakkında kanıt sağlaması gerekir.
 3. InnoGames'in çalışanları, iştirakleri, temsilcileri, yüklenicileri, ücretsiz destekçileri ve bunların birinci dereceden aile üyeleri ve ayrıca Yarışma'nın tasarımında veya uygulanmasında yer alan veya bulunmuş olan işbirliği ortaklarının çalışanları Yarışma'ya katılamaz.
 4. Çevrimiçi katılım yalnızca aksi açıkça belirtilmediği takdirde mümkündür. Telefonla (sabit hat, cep telefonu, kısa mesaj) ya da e-posta veya posta yoluyla katılım mümkün değildir. İnternet kullanımı sonucu oluşan maliyetlerin kapsamı, katılımcının internet servis sağlayıcısı ile olan sözleşmesine bağlıdır. InnoGames'in bu konuda hiçbir denetimi yoktur. Bunun dışında, katılım ücretsizdir ve aksi açıkça belirtilmediği sürece herhangi bir mal satın alımından veya ücretli hizmetlerden yararlanılmasından bağımsızdır.
 5. Bir kişi, yukarıda belirtilen katılım koşulları yerine getirildiğinde ve kişi, InnoGames temsilcileri tarafından, Yarışma'nın gerekliliklerine bağlı olarak, Yarışma'ya katılım niyeti beyanı olarak yorumlanabilecek bir eylemde bulunursa otomatik olarak Yarışma katılımcısı olur. Katılımın özellikle Yarışma duyuru yazısında belirtilen katılım süresi içerisinde gerçekleşmesi gerekir.
 6. Aynı kişinin birden fazla kez katılmasına izin verilmez ve bu kişiler Yarışma'dan çıkarılır.
 7. Yarışma'ya katılmak için tüm kişisel bilgilerin doğru olması zorunludur. Aksi takdirde, ilgili kişi 7. Madde uyarınca katılım dışı bırakılabilir. Katılımcı, verdiği bilgilerin, özellikle oyuncu adı ("takma ad") ve yaş gibi ama bunlarla sınırlı olmayan bilgilerin doğruluğundan sorumludur.
 8. Katılım süresi dolduktan sonra katılmaya çalışan kişiler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 3 Kazananın belirlenmesi ve bildirim

 1. Aksi belirtilmedikçe, yalnızca bir kazanan olur.
 2. Yarışmayı kazanmak için özel gereksinimler varsa kazanan olarak kabul edilmek ve ödülü almak için bu gereksinimlerin katılımcı tarafından karşılanması gerekir (örneğin, bir soruya doğru yanıtı verme veya bir görevi yerine getirme gereksinimleri).
 3. Yarışma duyurusunda aksi belirtilmedikçe, kazanan, elverişli gruptan rastgele seçilir.
 4. Yarışma duyurusunda aksi belirtilmedikçe, iki veya daha fazla katılımcı arasında eşitlik olması durumunda kazanan rastgele seçilir.
 5. Kazanan, katılımcının katıldığı takma isim etiketlenerek herkese açık olarak veya forumda doğrudan mesaj yoluyla özel olarak veya oyun içinde bildirim oluşturan bilet sistemi aracılığıyla bilgilendirilir.
 6. Kazanan, bilgilerin doğruluğu konusunda herhangi bir garanti verilmeksizin ilan edilir.

Madde 4 Ödüller ve prosedür

 1. Ödüller, aksi belirtilmedikçe nakit olmayan ödüllerdir. Her kazanan, aksi belirtilmedikçe yalnızca bir ödül kazanır.
 2. Kazanan, aksi belirtilmedikçe, yalnızca Yarışmaya katıldığı hesap adıyla eşleşen bir ana hesapta ödülü alabilir. Yarışma, belirli bir oyun dünyası veya belirli oyun dünyalarıyla sınırlıysa aksi belirtilmedikçe ödül yalnızca ilgili dünyada veya dünyalarda alınabilir. Katılımcılardan, ödülü alacakları belirli bir oyun dünyasını belirtmelerinin açıkça istendiği ve bu bilgileri vermedikleri durumlarda InnoGames, kazananın ödülünü kendi takdirine bağlı olarak oyun dünyalarından birinde verme hakkına sahiptir.
 3. Yukarıda belirtilen ödül artık mevcut değilse (örneğin teslimat güçlüğü, model değişikliği, mevsimlik ürünler vb. durumlarda bunlarla sınırlı olmamak üzere), kazanan yaklaşık olarak eşit değerde bir ikame ödül alır.
 4. Maddi bir ödül, InnoGames veya InnoGames tarafından talimat verilen bir üçüncü taraf tarafından, bir nakliye acentesi, paket servisi veya posta yoluyla, kazananın bildirimi yayınlandıktan sonra kazanan tarafından belirtilen posta adresine gönderilir. Ödülün teslimi kapsamında posta adresi ve gerekirse telefon numarası istenir. Teslimat, Almanya Federal Cumhuriyeti içinde kazanan tarafından belirtilen posta adresine ücretsiz olarak yapılır. Bunun ötesindeki tüm nakliye masrafları, vergiler ve gümrük vergileri ilgili kazanan tarafından karşılanır. Teslimat genellikle hafta içi 08.00 - 18.00 saatleri arasında yapılır. Yeniden teslimat gerektiren durumlarda ilgili kazananın masrafları karşılaması gerekir.
 5. Ödüller, aksi belirtilmedikçe devredilemez veya değiştirilemez. Ödül bedelinin nakit olarak ödenmesi mümkün değildir.
 6. Kazanan belirlenerek bilgilendirilir ve aksi belirtilmedikçe veya Madde 5, Madde 7 ve Madde 8'de belirtilen sebeplerden ötürü süreç gecikmedikçe, ödül, katılım süresinin bitiminden sonraki bir ay içinde verilir.

Madde 5 Ödüle ilişkin hak talebinin düşmesi

 1. Ödül bildirimi ve/veya ödül teslimi, belirlenen kazanana, kazananın kusurundan kaynaklanan nedenlerle ödül verilmesini mümkün kılmıyorsa ve ayrıca ödülün verilmesi için verilen sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde geriye dönük olarak da ödül verilemiyorsa ödüle ilişkin hak talebi düşer.
 2. Ödülün kabulü reddedilirse ödüle ilişkin hak talebi düşer. Aynı durum, ilgili kazananı hariç tutmak için bir sebep (örneğin Madde 7 uyarınca) mevcutsa da geçerliliğini korur. Madde 5.1'de belirtilen sürenin bitiminden sonra aynı usule göre yedek bir kazanan belirlenir.

Madde 6 Kullanım, yayınlanma ve mesuliyet hakları

 1. Yarışmanın bir parçası olarak yaratıcı içerikler gönderilirse (örneğin fotoğraflar, videolar veya hikayeler) aşağıdakiler geçerlidir:

  1.1. InnoGames, katılımcı tarafından sağlanan içeriği (örneğin resimler) üçüncü şahısların olası haklarının ihlaline karşı kontrol etmekle mükellef değildir. Ancak InnoGames, yaptığı uygun değerlendirmeye göre içerik yasa dışı veya kamu ahlakına aykırıysa içeriği reddetme hakkına sahiptir. Katılımcı, içeriği, özellikle de görüntüleri yükleyerek, içeriğin üçüncü taraf haklarından muaf olduğunu, yani içeriğin kendisine ait olduğunu veya hem eser sahibinin hem resim ve videolarda tasvir edilen kişilerin onayını aldığını ve bu kişilerin en az 16 yaşında olduklarını beyan eder. Katılımcı, Innogames'e sağladığı içerik nedeniyle ortaya çıkan, üçüncü tarafların tüm hak taleplerini tazmin eder. Bu hak taleplerini reddetmek için InnoGames'i makul her yolla desteklemeyi kabul eder.

  1.2. Katılımcı, girdilerinin InnoGames tarafından çevrimiçi ve çevrimdışı medyada (örneğin basılı) ve yarışma ve katılımcı girdilerinin çizimi, işlenmesi ve sunumu ile bağlantılı olarak bilinen tüm diğer kullanım araçlarıyla üçüncü şahıslarca kullanılabileceğini, yayılabileceğini ve başka bir şekilde kamuya açık hâle getirilebileceğini kabul eder. Bu amaçlar doğrultusunda, InnoGames'in ayrıca yarışma girdilerini düzenlemesine ve gerekirse üçüncü taraflara girdileri kullanma hakları vermesine izin verilir. Kullanım haklarının verilmesi, fotoğrafik materyalin çevrimiçi alanda üçüncü şahıslar tarafından alınması ve görüntülerin arşivlenmesi olasılığını içerir. Haklar ücretsiz olarak ve bölge, içerik veya zaman açısından herhangi bir kısıtlama olmaksızın verilir.

  1.3. Katılımcı, geçerli olması durumunda, Alman Telif Hakkı Yasası'nın (UrhG) 13. Bölümü uyarınca eser sahibi olarak adlandırılma ve girdileriyle bağlantılı olarak adının tam olarak belirtilmesi hakkından feragat eder.

Madde 7 Yarışmaya katılımdan men

 1. InnoGames, aşağıdaki durumlarda, bireyleri geçerli nedenlerle Yarışmaya katılmaktan men etme hakkını saklı tutar:

  1.1. Asgari yaşın karşılanmadığı veya InnoGame'in talebi üzerine yaşın kanıtlanmadığı durumlarda.

  1.2. Bu katılım koşullarının ihlal edildiği durumlarda.

  1.3. Katılımcı tarafından kabul edilen InnoGames Genel Şartlar ve Koşullarının ihlal edildiği durumlarda.

  1.4. Yarışma'nın gerçekleştiği oyunun Oyun Kuralları ihlal edildiği durumlarda.

  1.5. Yarışma'nın gerçekleştiği oyunun bu dile ait sürümünün Forum Kurallarının ihlal edildiği durumlarda.

  1.6. Yanlış kişisel bilgiler verildiği durumlarda.

  1.7. Aynı kişinin birden fazla katılım girişiminde bulunduğu durumlarda.

  1.8. Bir kişinin, örneğin katılım sürecine, oyuna ve/veya taraflara müdahale ederek ve/veya böyle bir girişimde bulunarak ve/veya Yarışmayı haksız bir şekilde etkilemeye teşebbüs ederek, özellikle InnoGames çalışanlarını veya temsilcilerini tehdit ederek veya onlara rahatsızlık vererek veya InnoGames yazılımlarına veya diğer katılımcılara müdahale ederek Yarışma'nın uygun biçimde yürütülmesine mani olduğu ve engellediği durumlarda.

 2. Bu kapsamda, ilave yaptırımlar uygulama ve ilave adımlar atma (zararın tazmini, cezai suçlamalar) hakkı saklı tutulur. Uygun görüldüğü takdirde ödül geriye dönük olarak geri alınabilir ve bu gibi durumlarda geri talep edilebilir.

Madde 8 Yarışma'nın erken sonlandırılması

 1. InnoGames, teknik nedenlerle, önceden haber vermeksizin ve sebep göstermeksizin herhangi bir zamanda Yarışma üzerinde değişiklik yapma, kesintiye uğratma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Kesintiye uğratma, özellikle teknik nedenlerle (örneğin bilgisayar sistemindeki virüsler, donanım ve/veya yazılımdaki manipülasyonlar veya hatalar) veya yasal nedenlerle Yarışmanın düzgün bir şekilde yürütülmesinin güvenceye alınamadığı durumlarda geçerli olur. Yarışma'nın değişikliğe uğratılmış bir biçimde devam ettirilip ettirilemeyeceğine veya kesintiye uğratılmasının veya zamanından önce sona erdirilmesinin gerekli olup olmadığına karar vermek yalnızca InnoGames'in sorumluluğundadır.
 2. Bir katılımcının davranışı nedeniyle bir değişiklik yapılması veya sona erdirilmesi hâlinde InnoGames, söz konusu kişiden InnoGames'in uğradığı zararın tazminini talep etme hakkını saklı tutar.

Madde 9 Veri gizliliği

 1. Katılımcı, InnoGames'in Yarışma'ya katılım için gereken verileri (örneğin kullanıcı adı ve Yarışma sırasında katılımcı tarafından verilen bilgiler) ve Yarışma süresi ve ödüllerin dağıtılması için gereken süre boyunca ödüllerin verilmesi amacıyla gereken verileri (örneğin ad, soyadı, yaş, posta adresi, telefon numarası, e-posta adresi) kaydetmesine, işlemesine ve kullanmasına onay verdiğini açıkça beyan eder. Veriler esasen katı bir gizlilik içinde işlenir ve Yarışma'nın uygulanması için gerekli olmadıkça, örneğin ödülün bir nakliye temsilcisi veya paket servisi veya posta yoluyla teslim edilmesi için gerekli olmadıkça, üçüncü şahıslara aktarılmaz. Katılımcı, istediği zaman, kişisel bilgilerinin saklanmasına ilişkin onayını cm_privacy@innogames.com adresine mesaj göndererek geri çekme ve böylece Yarışma'dan çekilme özgürlüğüne sahiptir.
 2. InnoGames, yasal açıdan emredici veri gizliliği düzenlemelerine uymayı taahhüt eder.
 3. Daha fazla bilgi InnoGames'in Veri Gizliliği Politikasında görüntülenebilir: https://legal.innogames.com/portal/tr/privacy>/div>

Madde 10 Sorumluluk

 1. Temel olarak, InnoGames tüm sorumluluklardan açıkça hariç tutulur ve yalnızca aşağıdaki koşullar altında sorumluluk kabul eder.
 2. InnoGames, sözleşmeden doğan veya sözleşme dışı yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklanan zararlara ilişkin taleplerden ve boşuna yapılan masrafların ikamesinden ("Tazminat Talepleri") yalnızca aşağıdaki durumlarda sorumludur.

  2.1. Kasıtlı niyet veya ağır ihmal durumunda;

  2.2. Cana, vücut bütünlüğüne veya sağlığa ihmal sonucu veya kasıtlı zarar verilmesi durumunda;

  2.3. Önemli sözleşme yükümlülüklerinin istemli veya kasıtlı ihlali durumunda; önemli sözleşme yükümlülükleri, ilk etapta bu anlaşmanın yürütülmesini mümkün kılan ve katılımcının genellikle güvenebileceği bağlılıktır;

  2.4. InnoGames'in açık bir koşul ve kalite garantisi üstlendiği durumlarda;

  2.5. Ürün Sorumluluğu Yasası uyarınca getirilen yükümlülüklere ve ayrıca § 44a ATY'nin (Alman Telekomünikasyon Yasası) uygulama kapsamına dayalı olarak veya

  2.6. Diğer zorunlu yükümlülüklere dayalı olarak sorumluluk kabul edilir.

 3. Önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle talep edilen tazminatlar, kasıtlı veya ağır ihmal olmadıkça veya can, vücut bütünlüğü veya sağlığın kabahatli ihlalinden veya durum ve kalitenin açık garantisinden veya ürün sorumluluğundan kaynaklanan bir sorumluluk bulunmadıkça sözleşmeler için tipik ve öngörülebilir hasarlarla sınırlıdır.
 4. Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları, InnoGames çalışanlarının, hissedarlarının, temsilcilerinin, organlarının ve üyelerinin, topluluk yöneticilerinin, moderatörlerinin, destekçilerinin ve vekil temsilcilerinin kişisel sorumlulukları için de geçerlidir.
 5. Yukarıdaki sorumluluk sınırlaması, özellikle teknik ekipman veya hizmette kesintiler, yanlış içerik, veri kaybı veya silinmesi ve virüslerin varlığı durumunda hata, veri iletimindeki gecikmeler veya kesintiler vb. nedeniyle oluşan kayıplar için geçerlidir.

Madde 11 Çeşitli hükümler

 1. Hukuk mahkemelerine herhangi bir başvuru hariç tutulur.
 2. Katılımcı ile InnoGames arasında bir anlaşmazlık çıkarsa çözüm aramak için lütfen önce doğrudan InnoGames ile iletişime geçin. Tüm yarışmalar InnoGames tarafından organize edilir ve katılımcı, tüm ihtilafların kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Federal Almanya Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacağını kabul eder. Katılımcı, sözleşmeyi tüketici olarak akdetmişse katılımcılara daha kapsamlı koruma sağlamak kaydıyla, katılımcının ikamet ettiği ülkede geçerli olan zorunlu tüketici koruma hükümleri de geçerli olur.
 3. Herhangi bir münferit hükmün geçersiz olması veya geçersiz hâle gelmesi durumunda artakalan katılım koşullarının geçerliliği bundan etkilenmez.

Madde 12 İletişim

Yarışma hakkında herhangi bir sorunuz varsa oyununuzda mevcut olan iletişim kanalları aracılığıyla Topluluk Yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Durum: Nisan 2021